minecraft-education-edition-course-progression-pathway

ماینکرفت آموزشی: آکادمی معلم

ماینکرفت آموزشی (Minecraft Education) یک پلتفرم مبتنی بر بازی است که از طریق بازی، یادگیری خلاقانه و فراگیر را القا می‌کند. جهان های بلوکی را کاوش کنید که راه های جدیدی را برای مقابله با هر موضوع یا چالشی باز می‌کنند. با درس ها و برنامه درسی استانداردی که برای همه تنوع زبانی مهارت آموزان طراحی شده است، در موضوعاتی مانند خواندن، ریاضی، تاریخ و کدنویسی شیرجه بزنید. یا با هم در جهان های باز خلاقانه کاوش کنید و بسازید. این دوره مناسب معلمان مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان میباشد. معلمان پس از گذراندن این دوره میتوانند مباحث درسی خود را در قالب بازی به دانش آموزان خود آموزش دهند.

Figma

ماینکرفت آموزشی: آکادمی معلم

آکادمی معلم مایکروسافت شامل سه ماژول میشود که هر کدام از این ماژول ها شما را با ابعاد مختلف ماینکرفت آموزشی آشنا میکند به نحوی که در پایان مسیر آکادمی معلم، شما میتوانید طرح درس‌های خود را متناسب با نیازمندی خود و دانش‌آموزان خود طراحی کنید و با انواع روش‌های ارزیابی جهت سنجش آنها آشنا میشوید. همچنین با توجه به اینکه ممکن است شما معلم عزیز با کلیات این بازی و محیط آن آشنا نباشد، از این رو در حین گذراندن هر ماژول شما بیشتر و بیشتر با قابلیت‌های ماینکرفت آموزشی و خود بازی آشنا خواهید شد.

شرکت کنندگان در این مسیر موارد زیر را یاد خواهند گرفت:

 • ساز و کارهای اولیه دانلود، راه اندازی و ورود به ماینکرفت آموزشی.
 • بازی درون بازی با کاوش در حرکت درون بازی و همچنین یادگیری فرآیند قرار دادن و شکستن بلوک ها.
 • ویژگی های درون بازی برای استفاده به عنوان ابزاری برای ارزیابی و بازخورد.
 • فرآیند ایجاد چالش‌های ساخت با استفاده از استراتژی‌های مبتنی بر بازی.
 • ویژگی های کلیدی مدیریت دنیاهای ماینکرفت و تنظیمات کلاس درس.
 • نکاتی در مورد مدیریت کلاس درس و آمادگی.
 • درک کد نویسی اولیه در بازی.
 • مهارت هایی که امکان همکاری، خلاقیت و ارتباط فراگیر را فراهم می کند.
 • چگونه بازی از پرس و جو و کنجکاوی یادگیرنده پشتیبانی می کند

شبیه سازی درس در مسیر ماینکرفت آموزشی در هر ماژول به عنوان یک درس واقعی ماینکرفت طراحی شده است که می توانید به دانش آموزان خود آموزش دهید. به این ترتیب، ما از مدل Teach/Release/Reflect آموزش در ماژول‌ها استفاده می کنیم:

 • آموزش: فیلم ها و متن مفهوم را نشان می دهد – می توانید تماشا کنید و جذب کنید.
 • انتشار: این زمان برای تمرین مهارت‌ها، با استفاده از یک ویدیوی Pause-and-Play است.
 • ارزیابی: ما دوباره گرد هم می آییم تا در مورد آنچه آموخته اید فکر کنیم و آن را با استفاده از منوی برنامه ریز درس ماینکرفت در کلاس درس خود اعمال کنیم.
 • بررسی دانش: میزان یادگیری خود را در پایان هر ماژول بررسی کنید.

این مسیر توسعه به غیر از ماژول‌های ۱۰۱، ۲۰۱ و ۳۰۱، شامل ماژول‌های متعدد دیگری نیز میباشد که در هر کدام مهارت‌های گوناگونی را به مدرسین محترم آموزش میدهد. این ماژول‌ها عبارتند از:

 • معرفی کد نویسی در ماینکرفت آموزشی
 • آکادمی معلم ورزش‌های الکترونیکی مایکروسافت (Microsoft Esport Teacher Academy-META)
 • آکادمی کد نویسی بلوکی ماینکرفت
 • انتقال به پایتون در ماینکرفت آموزشی
ماینکرفت ۱۰۱(کارآموز) : بیایید به صورت جداگانه بسازیم

مهارت های ماینکرفت ۱۰۱(کارآموز) و ماینکرفت۲۰۱(جونیور) را از طریق یک چالش ساخت با یک محیط چند نفره گروه کوچک که سازندگان جهان و بلوک های ویژه را معرفی می کند، تقویت کنید. به برنامه ریزی درسی به عنوان بازتاب نگاه کنید.

اهداف یادگیری در این ماژول، شما با موارد زیر آشنا میشوید:

 • چالش ماینکرفت آموزشی Recreate the World را شرح دهید.
 • با جدا کردن برنامه درسی و ایجاد تغییرات به گونه ای که گویی می خواهید خودتان آن را آموزش دهید، یک درس را برنامه ریزی کنید.
 • اهمیت یادگیری مشارکتی را با انتخاب گزینه‌های چند نفره با گروه‌های کوچک دانش‌آموز هنگام برنامه‌ریزی یک درس، شناسایی کنید.
 • هنگام ایجاد تجربیات یادگیری برای دانش آموزان، مزایای یادگیری مبتنی بر بازی را شناسایی کنید.
 • تفاوت بین دانش‌آموزان به‌عنوان سازندگان جهان که محتوا را برای نشان دادن درک خود از یک مفهوم ایجاد می‌کنند، و سازندگان جهان معلم، که تجربیات یادگیری را برای دانش‌آموزان در جهان ایجاد می‌کنند، توضیح دهید.
ماینکرفت ۲۰۱(جونیور) : بیایید با هم تغییر دهیم

در این ماژول با مهارت های آموخته شده در ماینکرفت ۱۰۱(کارآموز)  و با ادامه چالش ساختمانی دیگر با معرفی ابزارهای جدید ارزیابی درون بازی و یک محیط چند نفره، بسازید. به روند برنامه ریزی درس به عنوان یک بازتاب نگاه کنید.

اهداف یادگیری در این ماژول، شما با موارد زیر آشنا میشوید:

 • مهارت ها، ابزارها و ارزیابی های ساختمانی مورد استفاده در چالش ساخت یک تکه مبلمان برای خانه خود را شرح دهید.
 • طرح درس را جدا کنید و تغییراتی ایجاد کنید که انگار می خواهید خودتان آن را آموزش دهید.
 • اهمیت یادگیری مشارکتی در دسترس را با انتخاب گزینه های چند نفره هنگام برنامه ریزی یک درس توضیح دهید.
 • هنگام ایجاد تجربیات یادگیری برای دانش آموزان، مزایای یادگیری مبتنی بر بازی را شناسایی کنید.
ماینکرفت ۳۰۱(میدلول): بیایید دنیاها را با هم بسازیم

در این ماژول با مهارت های ماینکرفت ۱۰۱(کارآموز) و ماینکرفت ۲۰۱(جونیور) را از طریق یک چالش ساخت با یک محیط چند نفره گروه کوچک که سازندگان جهان و بلوک های ویژه را معرفی می کند، تقویت کنید. به برنامه ریزی درسی به عنوان بازتاب نگاه کنید.

اهداف یادگیری در این ماژول، شما با موارد زیر آشنا میشوید:

 • چالش ماینکرفت آموزشی Recreate the World را شرح دهید
 • با جدا کردن برنامه درسی و ایجاد تغییرات به گونه ای که گویی می خواهید خودتان آن را آموزش دهید، یک درس را برنامه ریزی کنید
 • اهمیت یادگیری مشارکتی را با انتخاب گزینه‌های چند نفره با گروه‌های کوچک دانش‌آموز هنگام برنامه‌ریزی یک درس، شناسایی کنید
 • هنگام ایجاد تجربیات یادگیری برای دانش آموزان، مزایای یادگیری مبتنی بر بازی را شناسایی کنید
 • تفاوت بین دانش‌آموزان به‌عنوان سازندگان جهان که محتوا را برای نشان دادن درک خود از یک مفهوم ایجاد می‌کنند، و سازندگان جهان معلم، که تجربیات یادگیری را برای دانش‌آموزان در جهان ایجاد می‌کنند، توضیح دهید.