پیش از ورود به هر مسیر، نیاز به ارزیابی است…

در دانشمند هدف ما توانمندسازی شماست، برای همین قبل از اینکه در هر دوره و مسیر یادگیری ثبت نام کنید ابتدا باید توانایی و استعداد شما ارزیابی بشود و در نهایت متناسب با آنها بهترین پیشنهاد را برای شما طراحی خواهیم کرد پس لطفاً با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید تا بهترین نتیحه را کسب کنیم.

Evaluation form

لطفاً به سوالات فرم زیر با دقت پاسخ دهید: